Deewan ay Sultan

BY : Turab Brahui

Meet the author

Turab Brahui

We've total 1 Book of Turab Brahui published on Brahvi Media.
Related Books
Nazeen By - Saeed Ahmed Tabasum
Hatam Rang By - Gulzar Ibrahim Sayed
Kasar Moni Kaik By - Ghamkhuwar Hayat
Shetark By - Syed Ghareeb Shah Anjum
Bishkinda By - Abdul Jabar Yar